Prevence a kontrola

Písemná smlouva

Smlouva se zpravidla uzavírá elektronickým způsobem, prostřednictvím objednávkového formuláře. V případě zájmu o uzavření „papírové smlouvy“ nás kontaktujte.